busy bee (4).png

 Busy Bee

Samen met stichting Happy Hippo initieert Aartsen Kids Foundation (AKF) het project 'Busy Bee'. Wanneer kinderen naar de brugklas gaan dienen zij diverse schoolbenodigdheden aan te schaffen, zoals schriften, een schooltas, schrijfbenodigdheden, etc. Dit is voor ouders vaak een kostbare zaak. Met het project ‘Busy Bee’ voorzien AKF en Happy Hippo hen van deze schoolbenodigdheden.

 

Om deze kinderen te bereiken is AKF een samenwerking met verschillende hulpverlenende instanties aangegaan, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW), etc. Deze hulpverlenende instanties staan in nauw contact met vele scholen en gezinnen, waardoor zij direct zicht hebben voor welk kind het project ‘Busy Bee’ een verschil kan maken. Draag als hulpverlener een kindje aan door onderstaand formulier in te vullen.

 

 

Vul onderstaand formulier in om een kindje, woonachtig in Breda en nabije omgeving, aan te melden.
Bent u bekend met de werkwijze van het project? *
Heeft u bij de ouders geverifieerd of de hulp gewenst is? *
privacyverklaring *