Untitled design (19).png

Kinderfeestjes

Door verschillende omstandigheden hebben niet alle ouders de mogelijkheid om hun kinderen een verjaardagsfeestje te bieden. Het project ‘Kinderfeestjes’ is gericht op kinderen van 5 t/m 12 jaar, woonachtig in Breda en nabije omgeving, waarvoor het geven van een kinderfeestje niet vanzelfsprekend is. Aartsen Kids Foundation (AKF) heeft met zorg leuke en complete arrangementen samengesteld bij verschillende locaties in Breda.

 

Om deze kinderen te bereiken is AKF een samenwerking met verschillende hulpverlenende instanties aangegaan, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW), etc. Deze hulpverlenende instanties staan in nauw contact met vele scholen en gezinnen, waardoor zij direct zicht hebben voor welk kind het project ‘Kinderfeestjes’ een verschil kan maken. Draag als hulpverlener een kindje aan door onderstaand formulier in te vullen.

 

 

Vul onderstaand formulier in om een kindje, woonachtig in Breda en nabije omgeving, aan te melden.
Bent u bekend met de werkwijze van het project? *
Heeft u bij de ouders geverifieerd of de hulp gewenst is? *
privacyverklaring *