Logo Schoolbenodigdheden.png

SCHOOL-BENODIGDHEDEN

Wanneer kinderen naar de brugklas gaan dienen zij diverse schoolbenodigdheden aan te schaffen, zoals schriften, een schooltas, schrijfbenodigdheden, etc. Dit is voor ouders vaak een kostbare zaak. Met dit project voorziet AKF kinderen in deze schoolbenodigdheden.

 

Om deze kinderen te bereiken is AKF een samenwerking met verschillende hulpverlenende instanties aangegaan, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW), etc. Deze hulpverlenende instanties staan in nauw contact met vele scholen en gezinnen, waardoor zij direct zicht hebben voor welk kind het project ‘Schoolbenodigdheden’ een verschil kan maken. Draag als hulpverlener een kindje aan door onderstaand formulier in te vullen.

 

 

Draag als hulpverlener een kindje, woonachtig in Breda en nabije omgeving, aan door onderstaand formulier in te vullen
Bent u bekend met de werkwijze van het project? *
Heeft u bij de ouders geverifieerd of de hulp gewenst is? *
privacyverklaring *