Logo Schoolbenodigdheden.png

School-benodigdheden

 

Wanneer kinderen naar de brugklas gaan, dienen zij diverse schoolspullen aan te schaffen. Denk aan een goede schooltas voor alle boeken, een stevige etui, coole schoolagenda, leuke schriften, etc. Om de gezinnen voor wie dit een (te) kostbare aangelegenheid is te verrassen en ondersteunen, worden ze voorzien van diverse benodigdheden. 

 

Om deze kinderen te bereiken is AKF een samenwerking met verschillende hulpverlenende instanties aangegaan, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW), etc. Deze hulpverlenende instanties staan in nauw contact met vele scholen en gezinnen, waardoor zij direct zicht hebben voor welk kind het project ‘Schoolbenodigdheden’ een verschil kan maken.

 
 
Draag als hulpverlener in de maand april, een kindje uit groep 8, woonachtig in Breda en nabije omgeving, aan door onderstaand formulier in te vullen. Let op: wacht op ons akkoord alvorens toe te zeggen aan ouder(s)/verzorger(s). Dit om teleurstelling te voorkomen.
Bent u bekend met de werkwijze van het project? *
Heeft u bij de ouders geverifieerd of de hulp gewenst is? *
privacyverklaring *