Sinterklaas website 3.jpg

Sinterklaas

Het vieren van pakjesavond is een hartverwarmende traditie, maar niet voor ieder kind even vanzelfsprekend. Sinterklaas mag op 5 december geen huis en schoen voorbijgaan. Daarom verrast Aartsen Kids Foundation (AKF) deze kinderen, woonachtig in Breda en nabije omgeving, met een cadeautje in hun schoen. Een onvergetelijke surprise voor een gezellige pakjesavond thuis!

 

Om deze kinderen te bereiken is AKF een samenwerking met verschillende hulpverlenende instanties aangegaan, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW), etc. Deze hulpverlenende instanties staan in nauw contact met vele scholen en gezinnen, waardoor zij direct zicht hebben voor welk kind het project ‘Sinterklaas’ een verschil kan maken. Draag als hulpverlener een kindje aan door onderstaand formulier in te vullen.

 

 

Vul onderstaand formulier in om een kindje, woonachtig in Breda en nabije omgeving, aan te melden.
Bent u bekend met de werkwijze van het project? *
Heeft u bij de ouders geverifieerd of de hulp gewenst is? *
privacyverklaring *