Logo December Cadeautjes.png

DECEMBER

CADEAUTJES

Het ontvangen van een cadeautje is voor veel kinderen een lichtpuntje in de donkere decembermaand. Helaas is dit niet voor ieder kind even vanzelfsprekend. Daarom verrast AKF deze kinderen met een cadeautje onder de boom, in de schoen, of gewoon zomaar...

 

Het project ‘December cadeautjes’ is gericht op kinderen van 4 t/m 12 jaar, woonachtig in Breda en nabije omgeving. Eventuele jongere of oudere broertjes en zusjes (t/m 16 jaar) mogen ook aangemeld worden.

 

Om deze kinderen te bereiken is AKF een samenwerking met verschillende hulpverlenende instanties aangegaan, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW), etc. Deze hulpverlenende instanties staan in nauw contact met vele scholen en gezinnen, waardoor zij direct zicht hebben voor welk kind het project ‘December Cadeautjes' een verschil kan maken. 

 

 

Draag als hulpverlener een kindje in de maand oktober, woonachtig in Breda en nabije omgeving, aan door onderstaand formulier in te vullen. Wacht op onze bevestiging van aanmelding alvorens toe te zeggen aan ouder(s)/verzorger(s). Dit om teleurstelling te voorkomen.

 

De aanmeldperiode voor 2023 is gesloten. Dank voor jullie inzet!
Bent u bekend met de werkwijze van het project? *
Heeft u bij de ouders geverifieerd of de hulp gewenst is? *
privacyverklaring *